NotifierPro v8.8

Spoločnosť Productigeeky prostredníctvom obchodu Google Play ponúka aktualizovanú verziu aplikácie NotifierPro v8.8 vrátane aktualizovaného slovenského prekladu.

NotifierPro zlepšuje spôsob ako Váš prístroj zobrazuje oznámenia, ktoré táto aplikácia zobrazuje pomocou bannera pre akúkoľvek aplikáciu nainštalovanú vo Vašom telefóne.

 

Aktualizovaná verzia aplikácie Vám prináša tieto novinky:

– Android 4.3: Od teraz môžete zamietnuť oznámenie aplikácie priamo zo stavového riadka (zatiaľ okrem SMS a zmeškaných hovorov)
– Android 4.3: Nové nastavenie: “Zamietnuť zo stavového riadka”
– Android 4.3: Služba uľahčenie prístupu je nahradená novou funkciou prístupu k oznámeniam
– Android 4.3: Zamietnutie oznámenia zo stavového riadka zruší aj pripomienky
– Pridaná funkcia na zistenie priblíženia, aby sa zabránilo nechcenému prebudeniu obrazovky
– Nová stránka “O aplikácii”
– Aktualizované preklady

 

Viac informácií nájdete na stránke aplikácie NotifierPro

 

Aplikácia bola testovaná na AVD Manažéri od spoločnosti Google.

 

notifierpro_01 notifierpro_02 notifierpro_03 notifierpro_04

 

The app was not found in the store. 🙁

The app was not found in the store. 🙁

Značky: