Metro Notifications v6.3

Spoločnosť Productigeeky prostredníctvom obchodu Google Play ponúka aktualizovanú verziu aplikácie Metro Notifications v6.3 vrátane aktualizovaného slovenského prekladu.

Metro Notifications zobrazuje oznámenia na Vašom zariadení v štýle telefónov s Windows Phone. S Metro Notifications môžete výrazne zlepšiť spôsob, akým Vaše zariadenie zobrazuje oznámenia so vzhľadom Windows Phone.

 

Aktualizovaná verzia aplikácie Vám prináša tieto novinky:

– Android 4.3: Od teraz môžete zamietnuť oznámenie aplikácie priamo zo stavového riadka (zatiaľ okrem SMS a zmeškaných hovorov)
– Android 4.3: Nové nastavenie: “Zamietnuť zo stavového riadka”
– Android 4.3: Služba uľahčenie prístupu je nahradená novou funkciou prístupu k oznámeniam
– Android 4.3: Zamietnutie oznámenia zo stavového riadka zruší aj pripomienky
– Pridaná funkcia na zistenie priblíženia, aby sa zabránilo nechcenému prebudeniu obrazovky
– Nová stránka “O aplikácii”
– Aktualizované preklady

 

Viac informácií nájdete na stránke aplikácie Metro Notifications

 

Aplikácia bola testovaná na AVD Manažéri od spoločnosti Google.

 

wp7_notifications_01 wp7_notifications_02

wp7_notifications_03 wp7_notifications_04

 

The app was not found in the store. 🙁

The app was not found in the store. 🙁