Krvný tlak (My Heart)

Preklad: Wanda (DroiD)

Táto aplikácia pomáha pri sledovaní krvného tlaku a zlepšuje spôsob zvládania hypertenzie.

Umožňuje vám ľahko ukladať a analyzovať údaje zo všetkých svojich meraní krvného tlaku. To pomáha zhromažďovať doplnkové informácie potrebné pre správnu liečbu arteriálnej hypertenzie, ktoré môžete posielať priamo svojmu lekárovi prostredníctvom automaticky vytváraných správ.

Hlavné funkcie:
★ Veľmi jednoduché použitie užívateľského rozhrania
★ Ukladanie nameraných hodnôt krvného tlaku
★ Úprava a aktualizácia meraní
★ Popis nameraných hodnôt:
● Značky – umožňuje písať krátke popisy a opakovane ich používať
● Dátum a čas merania krvného tlaku
● Hodnoty krvného tlaku – systolický, diastolický, pulz a hmotnosť
● Popis
★ Podporuje viacerých užívateľov
★ Interaktívne grafy na vizualizáciu trendov krvného tlaku
★ Štatistiky: tlak tepovej frekvencie, MAP – stredný arteriálny tlak, ukazovateľ krvného tlaku, priemerný krvný tlak
★ Export dát do súboru:
● CSV
● XML
● PDF – detailné správy
★ Pripomienky merania krvného tlaku
★ Filtre – k dispozícii sú neobmedzené možnosti. Môžete si vybrať, ktoré údaje aplikácia zobrazí, analýzu alebo export dát!
★ Vzhľad – vzhľad aplikácie si môžete prispôsobiť pre vaše potreby

Pre podrobnejšie pokyny navštívte stránku podpory pre aplikácie na sledovanie krvného tlaku (preklad stránky je k dispozícii v pravom dolnom rohu obrazovky): klimaszewski.mobi/help

Upozorňujeme, že musíte mať tlakomer, ktorým si budete merať hodnoty krvného tlaku. Taktiež, táto aplikácia nenahrádza lekársku pomoc!

 

krvny_tlak_01 krvny_tlak_02 krvny_tlak_03 krvny_tlak_04 krvny_tlak_05 krvny_tlak_06 krvny_tlak_07 krvny_tlak_08

 

Aplikácia Krvný tlak (My Heart) je od verzie 2.4.27 dostupná v slovenčine priamo v Obchode Google Play

 

Krvný tlak
Krvný tlak
Developer: Unknown
Price: Free