Kategória Novinky

Minimalistic Text v3.0.10.3.3

V obchode Google Play vyšla aktualizovaná verzia aplikácie Minimalistic Text v3.0.10.3.3 vrátane aktualizovaného slovenského prekladu. Aktualizácia aplikácie Vám prináša tieto zmeny a novinky:

– nastaviteľné viacnásobné pridávanie

Viac informácií o tejto aplikácií nájdete na strá...

Čítať ďalej

Pure Calendar widget (agenda) v3.1.3

V obchode Google Play vyšla aktualizovaná verzia aplikácie Pure Calendar widget (agenda) v3.1.3 vrátane aktualizovaného slovenského prekladu. Aktualizácia aplikácie Vám prináša tieto zmeny a novinky:

– Nový server skinov (opravené publikovanie skinov od užívateľov)

Viac sa o aplikái...

Čítať ďalej

Pure Calendar widget (agenda) v3.1.2

V obchode Google Play vyšla aktualizovaná verzia aplikácie Pure Calendar widget (agenda) v3.1.2 vrátane aktualizovaného slovenského prekladu. Aktualizácia aplikácie Vám prináša tieto zmeny a novinky:

– Opravený problém pre Team Task so zobrazením dátumov pre užívateľov v časových pásmach...

Čítať ďalej

Minimalistic Text v3.0.10.3.2

V obchode Google Play vyšla aktualizovaná verzia aplikácie Minimalistic Text v3.0.10.3.2 vrátane aktualizovaného slovenského prekladu. Aktualizácia aplikácie Vám prináša tieto zmeny a novinky:

– opravené občasné zlyhania aplikácie
– aktualizované preklady

Viac informácií o tejto ...

Čítať ďalej

Minimalistic Text v3.0.10.3.1

V obchode Google Play vyšla aktualizovaná verzia aplikácie Minimalistic Text v3.0.10.3.1 vrátane aktualizovaného slovenského prekladu. Aktualizácia aplikácie Vám prináša tieto zmeny a novinky:

– opravy chýb predošlej verzie

Viac informácií o tejto aplikácií nájdete na stránke apliká...

Čítať ďalej

Adobe Flash Player v11.1.111.50 a v11.1.115.54

Spoločnosť Adobe vydala aktualizáciu aplikácie v11.1.111.50 a v11.1.115.54 pre mobilné zariadenia s Android OS 4.x prostredníctvom Google Play...

Čítať ďalej

PrinterShare v8.1.2

V obchode Google Play vyšla aktualizovaná verzia aplikácie PrinterShare v8.1.2 vrátane aktualizovaného slovenského prekladu. Aktualizácia aplikácie Vám prináša tieto zmeny a novinky:

– opravené chyby

Viac informácií o aplikácii získate na stránke aplikácie PrinterShare.

Apli...

Čítať ďalej

Minimalistic Text v3.0.10.3

V obchode Google Play vyšla aktualizovaná verzia aplikácie Minimalistic Text v3.0.10.3 vrátane aktualizovaného slovenského prekladu. Aktualizácia aplikácie Vám prináša tieto zmeny a novinky:

– aktualizované preklady
– opravu chýb
– opravené chyby v počasí Yahoo

Viac informácií o ...

Čítať ďalej

imo messenger v3.3.2 SK-CZ

V obchode Google Play vyšla nová verzia aplikácie imo messenger v3.3.2. Ponúkame Vám na stiahnutie aktuálnu verziu aplikácie vrátane aktualizovaného prekladu na stránke aplikácie imo messenger. Slovenčina sa zobrazí aj pre používateľov s českým prostredím telefónu.

Najnovš...

Čítať ďalej