GO Launcher -Theme & Wallpaper

Preklad: Loránt (DroiD), Vanda (DroiD) a Martin (Team DroiD)

GO Launcher -Theme & Wallpaper je extra verzia GO Launchera, jedna z nejpopulárnejších aplikácií pre náhradu užívateľského prostredia na Android Markete. Ponúka krásne motívy, rýchle prepínanie mezi obrazovkami a Ďalšie užitočné funkcie:
– Moderné a dych berúce prechody obrazovkami (Menu-Predvoľby-Nastavenia efektov-Animácia plôch-Náhodné efekty)
– Podpora motívov (vyhľadajte “go launcher ex theme” na Android Markete pre stiahnutie nových motívov)
– Plynulé a rýchle posúvanie medzi obrazovkami (nastavte si vlastnú rýchlosť v Nastaveniach zobrazenia)
– Rýchla ponuka (dlhým stlačením ikony na obrazovke)
– Zložky, rôzne nastavenia zoradenia aplikácií, naposledy spustené aplikácie a správca úloh v ponuke aplikácií (dlhým stlačením ikony pre jej úpravu)
– Podpora Giest (pre obrazovky rovnako ako pre ikony dokov)
– Podpora rolovacích widgetov a možnosť meniť ich veľkosť (zadarmo)

 

Tipy:
– Pokiaľ máte problém s rýchlosťou posúvania domácej obrazovky, skúste zmeniť hodnotu rýchlosti posúvania v nastavenich zobrazenia. (Menu-Predvoľby-Nastavenia zobrazenia-Rýchlosť posúvania)
– Dlhým stlačením ikony v ponuke aplikácií môžete zmeniť jej polohu, odištalovať aplikáciu, či vytvárať zložky.
– Gesto dvoma prstami na obrazovke Vám umožní vidieť náhľady plôch a ich editáciu, ako je zmena pozície, pridanie novej, odstránenie, či nastavenie hlavnej obrazovky.

 

go_launcher_03     go_launcher_04 go_launcher_02     go_launcher_01

 

Aplikácia GO Launcher -Theme & Wallpaper je úplne preložená. Slovenský preklad získate nainštalovaním jazykového balíčka GO LauncherEX Slovak langpack ktorý si môžete stiahnuť v Obchode Google Play.

 


logo-app
App Name
Developer
   
pulsante-google-play-store
pulsante-appbrain
qrcode-app


logo-app
App Name
Developer
   
pulsante-google-play-store
pulsante-appbrain
qrcode-app


logo-app
App Name
Developer
   
pulsante-google-play-store
pulsante-appbrain
qrcode-app


logo-app
App Name
Developer
   
pulsante-google-play-store
pulsante-appbrain
qrcode-app